Tafel en schouw klokken

Franse Lodewijk XVI pendule

Pendule van wit marmer met vuurvergulde ornamenten van ca 1790. Het is maar 32 cm hoog en gesigneerd Trouvez a Paris.


* verkocht